Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Iron Aid-tørketrommelen viser feilkoden ERR

 

Fyll dampbeholderen opp til MAX-merket. Kontakt et godkjent serviceverksted hvis ikonene fremdeles blinker.