Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelen viser feilkoden CE eller CF

 

Hvis tørketrommelen viser feilkoden CE eller CF, er det et problem med elektronikken. Kontakt et godkjent serviceverksted for å løse dette problemet.