Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelen viser feilkoden CD

 

Hvis tørketrommelen viser feilkoden CD, er det et problem med dørlåsen. Kontakt et godkjent serviceverksted hvis døren er lukket skikkelig.