Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelen viser feilkoden C6

 

Hvis tørketrommelen viser feilkoden C6, er det et problem med fuktighetssensoren. Syklusen varer lenger enn vanlig, mer enn 4,5 timer.

Kontroller at maskinen er koblet til en jordet stikkontakt. Hvis ikke er det et problem med fuktighetsmålingen, som kan bli fikset av et godkjent serviceverksted.