Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelen viser feilkoden E60 og varmes ikke opp

 

Problem:
  • Tørketrommelen viser feilmelding E60 og varmes ikke opp. Det indikerer et oppvarmingsproblem. 
Gjelder for 
  • Tørketrommel med ventilering 
  • Kondensatortørketrommel 
  • Tørketrommel med varmepumpe 
Løsning 

1. Det må sørges for at tørketrommelen ikke for eksempel bygges inn i et innelukket skap uten ventilasjon.   

Tørketrommelen kan installeres som en frittstående enhet eller under benken med passende plass. Se brukerhåndboken eller separat installasjonsbrosjyre levert med apparatet ditt. Du kan laste ned brukerhåndboken her.  

2. Installer apparatet i et rom med nok plass og god ventilasjon:  

  • Hvis tørketrommelen installeres i et rom som er for lite, kan kondensering inntreffe.  
  • Sikre at rommet er stort nok (mer enn ca. 10-12 m2). Små rom vil raskt bli svært varme på grunn av tørketrommelen, og luftfuktigheten vil kondensere på overflatene ved en lavere temperatur.
  • Problemet kan i mange tilfeller rettes med god ventilasjon, for eksempel ved å åpne et vindu eller en dør under tørkeprosessen. 

3. Rengjør filtrene og dørpakningen.  

Hvis maskinens filtre, kondensator og dørpakning ikke rengjøres, kan de produsere en unødvendig stor mengde fuktighet i rommet. Se brukerhåndboken for ytterligere informasjon.

4. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.    

Noter den rapporterte feilkoden, og oppgi den når du anmoder om en tekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.