Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelen viser feilkode E50

 

Problem
  • Feilkode E50
  • Motorfeil
  • Feil på programvaren
Gjelder
  • Tørketrommel
  • Kondenstørketrommel
  • Varmepumpetrommel
Løsning

1. Prøv å nullstille produktet. Trekk støpselet ut av stikkontakten, vent i 30 sekunder og sett det inn igjen.

2. Du kan oppnå det samme resultatet med en sikkerhetsbryter. Når du har koblet til produktet, slår du det på og velger et program. Kontakt et godkjent serviceverksted hvis det kommer opp en feilmelding på displayet.

3. Ta kontakt med et autorisert servicesenter

  • Hvis rådene over ikke løser problemet, vil det anbefales å bestille en servicetekniker ved å trykke på: <<bestill servicetekniker>>
  • Ved spørsmål vedrørende servicebestilling, ta kontakt med Electrolux kundeservice