Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelen viser feilmelding E50

Feilkoden E50 indikerer et motor- eller programvareproblem.

  • Prøv å nullstille produktet. Trekk støpselet ut av stikkontakten, vent i 30 sekunder og sett det inn igjen.
  • Du kan oppnå det samme resultatet med en sikkerhetsbryter. Når du har koblet til produktet, slår du det på og velger et program. Kontakt et godkjent serviceverksted hvis det kommer opp en feilmelding på displayet.