Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelen produserer en skrapelyd

 

Hvis tørketrommelen produserer skrapestøy, kan det skyldes fuktighetssensoren eller filtbåndet. Hvis maskinen er ny, vil lyden sannsynligvis forsvinne etter en stund.

Støyen kan også komme fra klesvaskdelene i maskinen: metallspenner, glidelåser, knapper og lignende gjenstander. Hvis lyden ikke forsvinner gradvis over tid, anbefaler vi at du kontakter et godkjent serviceverksted.

  • Was this article helpful?