Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Døren til tørketrommelen åpner ikke

 

Hvis døren til tørketrommelen ikke kan åpnes, sjekk om noen av delene til håndtaket har synlige tegn til skade. Kontakt et godkjent serviceverksted hvis delene er skadet eller døren ikke kan åpnes.

  • Was this article helpful?