Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelen viser feilkoden E20 eller produserer 2 pipelyder

Feilkode E20 (eller to lydsignaler på enkelte modeller) indikerer et drenerings-, pumpe- eller programvareproblem.

  • Kontroller om det eksterne avløpet er koblet til et avløp korrekt.
  • For å pumpe ut vannet direkte i et avløp, koble en ekstern avløpsslange til en kondenstørketrommel. Det er en rød eller grønn slange øverst på baksiden av tørketrommelen. Den bør tas ut og utvides med nok en slangelengde. Vannet vil ikke lenger strømme inn i vanntanken, men vil strømme direkte ut i avløpet.
  • Kontroller at slangen ikke er vridd eller tett og om den har løkker.
  • For å unngå vridning, forkort slangelengden slik at den henger fritt inn i avløpet. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til en feilkode eller lekkasje.
  • Prøv å nullstille produktet. Trekk støpselet ut av stikkontakten, vent i 30 sekunder og sett det inn igjen.
  • Du kan oppnå det samme resultatet med en sikkerhetsbryter. Når du har koblet til produktet, slår du det på og velger et program. Kontakt et godkjent serviceverksted hvis det kommer opp en feilmelding på displayet.