Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vaskemaskin/tørketrommel viser feilmelding EF0, EFo, EF3, piper eller blinker 15 ganger

 

Problem 
  • Vaskemaskin/tørketrommel viser feilmelding EF0, EFo, EF3, eller produserer 15 pip/15 blink  
Gjelder for 
  • Vaskemaskin/tørketrommel (integrert og frittstående)  
Løsning 

1. Bruk mindre vaskemiddel  

Bruk av for mye vaskemiddel kan føre til overdreven skumming. 
Slå av apparatet og la det stå i noen timer til skummet forsvinner, og prøv så apparatet igjen.    

2. Rengjør dispenserskuffen  

Hvis dispenserskuffen eller sprinklerplaten over skuffen er svært skitten eller dekket i kalk, kan vann strømme ut og forårsake problemet. 
Rengjør dispenserskuffen i henhold til brukerhåndboken, og prøv apparatet igjen. Du kan laste ned brukerhåndboken her.  

3. Sjekk for skittentøy som sitter fast i maskinen  

Klær som sitter fast mellom dørpakningen og glasset kan føre til at døren lekker og la vann renne ned fronten og ned i bunnpannen.   

Koble apparatet fra vann- og strømforsyningen, og plasser et håndkle på gulvet bak vaskemaskinen. 
Vipp apparatet bakover litt, slik at det er rundt 10-15 cm mellom gulvet og den fremre bunnplaten. 
Hold apparatet i posisjon i ca. 30-40 sekunder for å la vannet i bunnpannen strømme ut på håndkleet. 
Senk apparatet til gulvet og koble det til igjen. 
Kontroller vannforsyningen og drenering. 
Kontroller om filtrene i inntaksslangen og vannventilen er rente (hvor inntaksslangen er skrudd på apparatet og ved vannkranen). 
Start et vaskeprogram og se om problemet har blitt løst  

4. Sjekk for lekkasje i bunnen - lofilter  

Fjern filteret og rengjør det i henhold til brukerhåndboken (du kan laste ned brukerhåndboken her). Kontroller om filteret er skadet. Hvis filteret er intakt, monter det på plass og stram det godt for hånd.  

5. Kontroller vannforsyningsslangen  

Enhver lekkasje i slangen kan føre til at vannet strømmer inn i maskinen ved siden av bakpanelet, så kontroller koblingen på vannslangen på kranen og maskinen. Hvis dette er årsaken, bør maskinen tippes som vist under «Sjekk for skittentøy som sitter fast i maskinen», slik at maskinen kan starte igjen.  

6. Kontroller dørpakningen  

Feilen kan være forårsaket av at maskinens dørpakning lekker. Bekreft ved å åpne døren og undersøke dørpakningen.  

door_seal.JPG 
Pakningen skal ikke være skadd, sprukket eller ha hull. Hvis dørpakningen er defekt, må den byttes ut av en servicetekniker. Ikke bruk maskinen før den har blitt reparert. Koble ut vanntilførselen til maskinen.  

7. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis rådene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.    
 

 

  • Was this article helpful?