Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vaskemaskin - tørketrommel viser feilmelding E90, E91, E92, E93 eller E94

 

Problem
  • Vaskemaskin/tørketrommel viser feillmelding E90, E91, E92, E93 or E94. Det indikerer konfigurasjons- / kommunikasjonsproblemer med de elektroniske delene. 
Gjelder
  • Frittstående vaskemaskin/tørketrommel
  • Integrert vask/tørk maskin
Løsning

1. Tilbakestill apparatet

Trekk støpselet ut av stikkontakten, vent i 30 sekunder og sett det inn igjen. 

2. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Noter den rapporterte feilkoden, og oppgi den når du anmoder om en tekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.