Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vaskemaskin/tørketrommel viser feilmelding E30, C3, eller piper 3 ganger

 

Problem 
 • Vaskemaskin/tørketrommel viser feilmelding E30, C3, eller produserer 3 pip. Feilen er forårsaket av vann i bunnen eller inne i maskinen.   
Gjelder for 
 • Vaskemaskin/tørketrommel (integrert og frittstående)  
Løsning

1. Kontroller vannforsyningsslangen  

 • Enhver lekkasje i slangen kan føre til at vannet strømmer inn i maskinen ved siden av bakpanelet, så kontroller koblingen på vannslangen på kranen og maskinen.
 • Hvis dette er årsaken, bør maskinen tippes som vist under «Sjekk for skittentøy som sitter fast i maskinen», slik at maskinen kan starte igjen.  

2. Sjekk for skittentøy som sitter fast i maskinen  

Klær som sitter fast mellom dørpakningen og glasset kan føre til at døren lekker og la vann renne ned fronten og ned i bunnpannen.   

 • Koble apparatet fra vann- og strømforsyningen, og plasser et håndkle på gulvet bak vaskemaskinen. 
 • Vipp apparatet bakover litt, slik at det er rundt 10-15 cm mellom gulvet og den fremre bunnplaten. 
 • Hold apparatet i posisjon i ca. 30-40 sekunder for å la vannet i bunnpannen strømme ut på håndkleet. 
 • Senk apparatet til gulvet og koble det til igjen. 
 • Kontroller vannforsyningen og drenering. 
 • Kontroller om filtrene i inntaksslangen og vannventilen er rente (hvor inntaksslangen er skrudd på apparatet og ved vannkranen). 
 • Start et vaskeprogram og se om problemet har blitt løst 

3. Kontroller dørpakningen  

 • Feilen kan være forårsaket av at maskinens dørpakning lekker.
 • Bekreft ved å åpne døren og undersøke dørpakningen.  
 • Pakningen skal ikke være skadd, sprukket eller ha hull.
 • Hvis dørpakningen er defekt, må den byttes ut av en servicetekniker. Ikke bruk maskinen før den har blitt reparert.
 • Koble ut vanntilførselen til maskinen.  

4. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis rådene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.    

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.