Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vaskemaskin/tørketrommel viser feilmelding E10, C1, piper eller blinker 1 gang

 

Problem 
 • Vaskemaskin/tørketrommel viser feilmelding E10, C1, eller produserer 1 pip/1 blink. Det indikerer problem med å ikke ta inn vann, ikke ta inn nok vann, eller problemer med avløpet. 
Gjelder for 
 • Vaskemaskin/tørketrommel (integrert og frittstående) 
Løsning 

1. Kontroller vannforsyningen  

 • Skru av kranen og koble fra inntaksslangen.
 • Plasser en bøtte eller lignende beholder under kranen.
 • Skru på kranen og kontroller at nok vann kommer ut av den.  
 • Du bør kunne fylle en 10-liters bøtte på rundt et minutt.   

2. Rengjør filteret i inntaksslangen ved siden av kranen.  

Hvis det er et filter i vannventilen hvor inntaksslangen skrus på vaskemaskinen, bør det også rengjøres.    

3. Sikre at dreneringsslangen er i korrekt posisjon  

 • Dreneringsslangen bør ikke ligge mer enn 10 cm ned i avløpet.
 • Se installasjonsinstruksjonene i din brukerhåndbok, eller separat installasjonsbrosjyre levert med apparatet ditt.
 • Du kan laste ned brukerhåndboken her.  

4. Sikre korrekt dreneringshøyde  

 • Høyden på avløpet må ikke være mer 100 cm og ikke mindre enn 60 cm over maskinens basen, eller som vist i brukerhåndboken.
 • Se installasjonsinstruksjonene i din brukerhåndbok, eller separat installasjonsbrosjyre levert med apparatet ditt.
 • Du kan laste ned brukerhåndboken her.  

5. Rengjør pumpen og filteret  

 • Rengjør pumpen og lofilteret, inkludert pumpebladet (hvis pumpebladet er synlig, roterer du det med en blyant, og setter inn filteret igjen).
 • Start deretter en varm vask, uten bruk av vaskepulver, for å rengjøre dreneringssystemet.
 • For detaljert prosedyre, se brukerhåndboken levert med apparatet ditt.
 • Du kan laste ned brukerhåndboken her.  

6. Kontroller for blokkert avløp                                                                                                                     

Kontroller hvorvidt avløpene drenerer tilfredsstillende. Prøv en vask med dreneringsslangen i en bolle eller vask.   

7. Kontroller dreneringsslangen for mulig knekk eller vridning  

Knekk eller vridning i dreneringsslangen kan forhindre vannet fra å strømme gjennom slangen. Du kan kontrollere den bak maskinen.  

8. Bruk mindre vaskepulver  

Når det brukes mye vaskepulver, eller det produserer mye skum, kan nivåsystemet bli blokkert av skum. 

Du kan fikse dette ved å slå av maskinen og riste trommelen forover og bakover flere ganger.

Rengjør dreneringspumpen/filteret, og kjør deretter en varm vask uten vaskepulver.  

9. Tilbakestill apparatet  

Trekk støpselet ut av stikkontakten, vent i 30 sekunder og sett det inn igjen.   

10. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.      

Noter den rapporterte feilkoden, og oppgi den når du anmoder om en tekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.  

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt fullstendig fikset. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

 

 • Was this article helpful?