Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Displayet er uklart

 

  • Displayet blir uklart når du ser på den fra siden eller ovenfra.
  • Å juster lysstyrken og kontrasten til displayet vil gjøre det lettere å lese.
  • Se brukerveiledningen for detaljerte instrukser dersom produktet har lysstyrke- og kontrastkontroller.

Kontakt det godkjente serviceverkstedet hvis forslagene ovenfor ikke løser problemet