Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Displayet til vask-tørk-søyle er uklart

 

  • Flytt og juster øyenivået hvis displayet er uleselig.
  • Juster lysstyrken og kontrasten til displayet for å gjøre det lettere å lese.
  • Hvis produktet har lysstyrke- og kontrastkontroller, se i brukerveiledningen for mer informasjon om hvordan å justere dem.

Kontakt det godkjente serviceverkstedet hvis forslagene ovenfor ikke løser problemet.