Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Oppvaskmaskinen kortslutter, sikringer brenner ut eller RCD-kretsbrytere utløses

 

Du bør ikke koble en vaskemaskin og tørketrommel til samme sikringskrets. Kraften som kreves av de to produktene kombinert, overstiger den sikre kapasiteten til standard sikringskretser. Når en RCD-kretsbryter utløses eller en sikring brenner ut når du slår produktet på eller av, skyldes dette lekkasje til jord eller en kortslutning. Hvis flere produkter er koblet til samme sikringskrets, kan dette føre til at sikringen brenner ut eller at RCD-kretsbryteren utløses.

  • Å koble produktet inn i en annen sikringskrets bør løse dette problemet.

Bruk aldri en skjøteledning til å koble til produkter, da dette kan føre til kortslutning eller brannfare.

  • Kontakt et godkjent serviceverksted hvis forslagene ovenfor ikke løser problemet.

 

  • Was this article helpful?