Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørkesyklusen til vask-tørk-søylen tar for lang eller kort tid

 

På noen modeller blir denne tiden forkortet eller forlenget automatisk, ettersom syklusens fremgang er avhengig av klesvaskens størrelse, vekt, type og fuktighet. Dette gjelder for både vaske- og tørkesykluser.

Hvis produktet kjører et tørkesyklus, vil syklusen forlenges eller forkortes i henhold til klesvaskens størrelse, vekt, type og fuktighet. Noen modeller registrerer også elektronisk hvordan tørre klærne er og vil ikke avslutte syklusen til de er helt tørre.

Se forslagene nedenfor:

  • Hvis en skyllestopp-funksjonen er valgt, opphever du valget.
  • Hvis en ekstra skyllefunksjon er valgt, opphever du valget.
  • Sørg for at vannet strømmer inn i produktet og at vanntrykket er tilstrekkelig høyt. Hvis ikke vil syklustiden bli utvidet. I enkelte tilfeller kan den bli så kort at vaskemiddelet ikke løses opp. Hvis brukerveiledningen hvis maskinen ikke mottar nok vann.
  • Hvis et starttidsforvalg er valgt, opphever du valget.
  • Kontroller at produktet pumper ut vann på riktig måte. Hvis produktet oppdager at vannivået ikke har endret seg før det skifter til en sentrifugeringssyklus, kan en vaskesyklus gjenta seg. Se brukerveiledningen hvis pumpen ikke pumper ut vann.