Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tøymykneren går rett ned i vask-tørk-søylens trommel

 

Årsak

  • For mye tøymykner som fylles i beholderen
  • Vaskemiddelskuffen skyves for hardt
  • Skitt/rester i vaskemiddelskuffen

Løsning

  • Følg instruksjonene i brukerveiledningen for å unngå å overfylle beholderen
  • Lukk vaskemiddelskuffen forsiktig ved starten av hver vaskesyklus
  • Rengjør vaskemiddelskuffen som anvist i brukerveiledningen

Tøymykneren vil bli tappes fra vaskemiddelskuffen og inn i trommelen. Disse kanalene kan være tette. Dette kan løses ved å skylle kanalene hele veien gjennom og rengjøre dem med lunkent vann og en børste.

Hvis vaskemiddelskuffen åpnes ved starten av en syklus, vil tøymykneren strømme direkte inn i trommelen mens vannet fyller opp. Det kan kun kontrolleres etter andre gang når vann fylles opp. Opp til dette punktet bør tøymykneren være der.

Maksimalt tøymyknernivå er angitt på lokket.