Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pakningen på døren til vask-tørk-søylen er vridd og lekker

 

Skade på dørpakningen skyldes som regel:

  • Overbelastning av maskinen
  • Klær som setter seg fast mellom pakningen og dørruten ved starten av en tørkesyklus. Kontakt det godkjente serviceverkstedet for å erstatte ødelagte eller lekkende pakninger.