Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Håndtaket til vask-tørk-søylen er defekt

 

Når en syklus er ferdig, kan det hende at håndtaket virker defekt og døren ikke vil åpnes. Dette er en av dørlåsens standardfunksjoner og vil vanligvis bli opphevet etter 2-5 minutter. Kontroller om noen av håndtakets deler har synlige tegn til skade. Kontakt et godkjent serviceverksted hvis de er skadet og du fremdeles ikke kan åpne døren.