Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vaskemaskinen viser feilmelding EF0, EFo, EF3, piper eller blinker 15 ganger

 

Problem 
 • Vaskemaskinen viser feilmelding EF0, EFo, EF3, piper eller blinker 15 ganger  
Gjelder for 
 • Frontmatet Vaskemaskin (integrert og fristående)  
Løsning

1. Bruk mindre vaskemiddel  

 • Bruk av for mye vaskemiddel kan føre til overdreven skumming. 
 • Slå av apparatet og la det stå i noen timer til skummet forsvinner, og prøv så apparatet igjen.    

2. Rengjør dispenserskuffen  

 • Hvis dispenserskuffen eller sprinklerplaten over skuffen er svært skitten eller dekket i kalk, kan vann strømme ut og forårsake problemet. 
 • Rengjør dispenserskuffen i henhold til brukerhåndboken, og prøv apparatet igjen.
 • Du kan laste ned brukerhåndboken her.  

3. Sjekk for klær som sitter fast i maskinen  

 • Klær som sitter fast mellom dørpakningen og glasset kan føre til at døren lekker og la vann renne ned fronten og ned i bunnpannen.   
 • Koble apparatet fra vann- og strømforsyningen, og plasser et håndkle på gulvet bak vaskemaskinen. 
 • Vipp apparatet bakover litt, slik at det er rundt 10-15 cm mellom gulvet og den fremre bunnplaten. 
 • Hold apparatet i posisjon i ca. 30-40 sekunder for å la vannet i bunnpannen strømme ut på håndkleet. 
 • Senk apparatet til gulvet og koble det til igjen. 
 • Kontroller vannforsyningen og drenering. 
 • Kontroller om filtrene i inntaksslangen og vannventilen er rente (hvor inntaksslangen er skrudd på apparatet og ved vannkranen). 
 • Start et vaskeprogram og se om problemet har blitt løst  

4. Sjekk for lekkasje i bunnen - lofilter  

 • Fjern filteret og rengjør det i henhold til brukerhåndboken
 • Du kan laste ned brukerhåndboken her.
 • Kontroller om filteret er skadet.
 • Hvis filteret er intakt, monter det på plass og stram det godt for hånd.  

5. Kontroller vannforsyningsslangen  

 • Enhver lekkasje i slangen kan føre til at vannet strømmer inn i maskinen ved siden av bakpanelet, så kontroller koblingen på vannslangen på kranen og maskinen.
 • Hvis dette er årsaken, bør maskinen tippes som vist under «Sjekk for klær som sitter fast i maskinen», slik at maskinen kan starte igjen.  

6. Kontroller dørpakningen  

 • Feilen kan være forårsaket av at maskinens dørpakning lekker.
 • Bekreft ved å åpne døren og undersøke dørpakningen.  
 • Pakningen skal ikke være skadd, sprukket eller ha hull.
 • Hvis dørpakningen er defekt, må den byttes ut av en servicetekniker.
 • Ikke bruk maskinen før den har blitt reparert.
 • Koble ut vanntilførselen til maskinen.  

7. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis rådene over ikke løser problemet, kontakt en servicetekniker.    

Advarsel: Bruk produktet før problemet har blitt løst Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

 

 • Was this article helpful?