Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vaskemaskinen viser feilmelding E30, C3, eller piper 3 ganger

 

Problem 
 • Vaskemaskinen viser feilmelding E30, C3, eller piper 3 ganger Feilen er forårsaket av vann i bunnen eller inne i maskinen.   
Gjelder for 
 • Vaskemaskin med ilegg i front (integrert og frittstående)  
Løsning 

1. Kontroller vannforsyningsslangen  

 • Enhver lekkasje i slangen kan føre til at vannet strømmer inn i maskinen ved siden av bakpanelet, så kontroller koblingen på vannslangen på kranen og maskinen.
 • Hvis dette er årsaken, bør maskinen tippes framover slik at vannet kommer ut, og maskinen kan starte igjen.  

2. Sjekk for klær som sitter fast i maskinen  

 • Klær som sitter fast mellom dørpakningen og glasset kan føre til at døren lekker og la vann renne ned fronten og ned i bunnpannen.   
 • Koble apparatet fra vann- og strømforsyningen, og plasser et håndkle på gulvet bak vaskemaskinen. 
 • Vipp apparatet bakover litt, slik at det er rundt 10-15 cm mellom gulvet og den fremre bunnplaten. 
 • Hold apparatet i posisjon i ca. 30-40 sekunder for å la vannet i bunnpannen strømme ut på håndkleet. 
 • Senk apparatet til gulvet og koble det til igjen. 
 • Kontroller vannforsyningen og drenering. 
 • Kontroller at filtrene i inntaksslangen og vannventilen er rene (hvor inntaksslangen er skrudd på apparatet og ved kranen). 
 • Start et vaskeprogram og se om problemet har blitt løst 

3. Kontroller dørpakningen  

 • Feilen kan være forårsaket av at maskinens dørpakning lekker.
 • Bekreft ved å åpne døren og undersøke dørpakningen.  
 • Pakningen skal ikke være skadd, sprukket eller ha hull.
 • Hvis dørpakningen er defekt, må den byttes ut av en servicetekniker. Ikke bruk maskinen før den har blitt reparert.
 • Koble ut vanntilførselen til maskinen.  

4. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis rådene over ikke løser problemet, kontakt en servicetekniker.    

Advarsel: Bruk ikke produktet før problemet har blitt løst Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.