Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vaskemaskinen viser feilmelding E20, C2, piper eller blinker 2 ganger

 

Problem 
 • Vaskemaskinen viser feilmelding E20 eller C2, blinker eller piper 2 ganger Det indikerer pumpeproblemer.  
Gjelder for 
 • Frontmatet Vaskemaskin (integrert og fristående) 
 • Toppmatet vaskemaskin  
Løsning  

1. Sikre at dreneringsslangen er i korrekt posisjon  

 • Dreneringsslangen bør ikke ligge mer enn 10 cm ned i avløpet.
 • Se installasjonsinstruksjonene i din brukerhåndbok, eller separat installasjonsbrosjyre levert med apparatet ditt.
 • Du kan laste ned brukerhåndboken her.  

2. Sikre korrekt dreneringshøyde  

 • Høyden på avløpet må ikke være mer 100 cm og ikke mindre enn 60 cm over maskinens basen, eller som vist i brukerhåndboken.
 • Se installasjonsinstruksjonene i din brukerhåndbok, eller separat installasjonsbrosjyre levert med apparatet ditt.
 • Du kan laste ned brukerhåndboken her.  

3. Rengjør pumpen og filteret  

 • Rengjør pumpen og lofilteret, inkludert pumpebladet (hvis pumpebladet er synlig, roterer du det med en blyant, og setter inn filteret igjen).
 • Start deretter en varm vask, uten bruk av vaskepulver, for å rengjøre dreneringssystemet.
 • For detaljert prosedyre, se brukerhåndboken levert med apparatet ditt.
 • Du kan laste ned brukerhåndboken her.  

4. Kontroller for blokkert avløp                                                                                                                     

Kontroller hvorvidt avløpene drenerer tilfredsstillende.

Prøv en vask med dreneringsslangen i en bolle eller vask.   

5. Kontroller dreneringsslangen for mulig knekk eller vridning  

Knekk eller vridning i dreneringsslangen kan forhindre vannet fra å strømme gjennom slangen.

Du kan kontrollere den bak maskinen.  

6. Bruk mindre vaskepulver  

 • Når det brukes mye vaskepulver, eller det produserer mye skum, kan nivåsystemet bli blokkert av skum. 
 • Du kan fikse dette ved å slå av maskinen og riste trommelen forover og bakover flere ganger.
 • Rengjør dreneringspumpen/filteret, og kjør deretter en varm vask uten vaskepulver.  

7. Slå av strømmen til vaskemaskinen  

 • Problemet kan løses ved å slå av strømmen til vaskemaskinen i ca. 1-2 timer, og deretter starte en vaskesyklus igjen.
 • Hvis pumpen har blitt blokkert, vil en bimetallsikring slå av pumpen.
 • Når pumpen har blitt nedkjølt, bør den fungere normalt.  

8. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefales det å kontakte en servicetekniker.     

Noter den rapporterte feilkoden, og oppgi den når du anmoder om en tekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.    

Advarsel: Bruk ikke produktet før problemet er løst Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.