Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vaskemaskinen viser feilkoden Eb0, Ebo eller avgir 11 pip / 11 blink

 

Problem:
  • Vaskemaskinen viser feilmelding Eb0, Ebi eller avgir 11 pip / 11 blink. Det kan tyde på at det er for lav spenning på strømforsyningen.
Gjelder:
  • Vaskemaskin med ilegg i front (integrert og frittstående)
  • Topplastet vaskemaskin
Løsning:

1. Du kan kontrollere spenningen igjen ved å koble til produktet et annet sted å prøve igjen.  

2. Fjern skjøteledningen og prøv på nytt.  

3. Kontroller om apparatet er koblet til jord i den elektriske installasjonen. Koble maskinen til en jordet stikkontakt og prøv på nytt.  

4. Tilbakestill apparatet  

Trekk støpselet ut av stikkontakten, vent i 30 sekunder og sett det inn igjen.  

5. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.    

Noter den rapporterte feilkoden, og oppgi den når du kontakter en servicetekniker Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.