Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vaskemaskinen viser feilkoden EHO, EH0

 

Problem
  • Vaskemaskinen viser feilkode EHO / EH0. Det indikerer et problem med strømforsyningen.
Gjelder
  • Vaskemaskin med ilegg i front (integrert og frittstående)
  • Topplastet vaskemaskin
Løsning

1. Kontroller strømforsyningen ved å koble et annet produkt til samme stikkontakt og se om det fungerer

Hvis det andre produktet ikke fungerer, er problemet sannsynligvis en ledningsfeil.

Advarsel: Bruk aldri en skjøteledning til å koble til produkter. Dette kan føre til en kortslutning eller brannfare.

Viktig! Kontakt din lokale elektriker for råd og veiledning om hvordan å løse ledningsproblemer.

2. Tilbakestill apparatet

  • Ta ut pluggen fra støpselet, vent 30 sekunder og sett pluggen inn igjen.
  • Det samme resultatet kan oppnås ved bruk av en sikkerhetsbryter. 
  • Når du har koblet til apparatet, slår du det på og velger et program.

3. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Noter den rapporterte feilkoden, og oppgi den når du anmoder om en tekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt fullstendig fikset. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.