Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vaskemaskinen viser feilkoden E90, E91, E92, E93 eller E94

 

Problem
  • Vaskemaskinen viser feilkode E90, E91, E92, E93 or E94. Det indikerer konfigurasjons- / kommunikasjonsproblemer med de elektroniske delene. 
Gjelder
  • Vaskemaskin med ilegg i front (integrert og frittstående)
  • Topplastet vaskemaskin
Løsning

1. Tilbakestill apparatet

Trekk støpselet ut av stikkontakten, vent i 30 sekunder og sett det inn igjen. 

2. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Noter den rapporterte feilkoden og oppgi den når du anmoder om en tekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt fullstendig fikset. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.