Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vaskemaskinen sentrifugerer ikke

 

  Problem:
  • Ingen sentrifugering
  • Vaskemaskinen stopper opp når den skal sentrifugere.
  • Maskinen slår seg av under sentrifugering.
  • Vasken forblir veldig våt etter sentrifugering.
  Gjelder:
  • Vaskemaskin 
  • Kombimaskin (vask / tørk)
  Løsning:
  • Forsikre deg om at du har tilstrekkelig med klær i maskinen.
  • Kontroller at det valgte programmet benytter seg av sentrifugering.
  • Forsøk å kjøre en separat sentrifugering.
  • Bestill en servicetekniker, dersom ingen av de ovennevnte rådene fungerer. 
  Årsak:
  • For lite klær i trommelen - dette gjør at sensoren ikke merker at det er klær i trommelen.
  • Plutselig strømbrudd.
  • Programvalg uten sentrifugering.
  • Feil på kretskort
  • Was this article helpful?