Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tetning til inntaksslange i vaskemaskin

 

Problem:
  • Tetning til inntaksslange i vaskemaskin
Gjelder:
  • Vaskemaskin med ilegg i front (integrert og frittstående)
  • Topplastet vaskemaskin
Løsning:

1. Sjekk følgende:  

  • Kontroller adapteren til inntaksslangen på veggen eller vannkranen.
  • Sjekk om rørtilkoblingen er tilkoblet og strammet riktig.
  • Sjekk om det ikke er lekkasje fra springen.
  • Sjekk vanntilførselen til vaskemaskinens vanninntak.
  • Tilkoblingen tilskrues og strammes ordentlig.  

Advarsel: Ikke bruk tenger eller annet lignende verktøy for å stramme rørforbindelsen. Det skal strammes kun for hånd!  

2. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.      

Viktig!  Hvis slangen er skadet (sprukket), kobler du fra vannforsyningen og kontakter autorisert Service-senter.

 

  • Was this article helpful?