Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Klærne er alt for krøllet etter vask i vaskemaskin

 

Problem:
  • Klærne er alt for krøllet etter vask i vaskemaskin
Gjelder:
  • Vaskemaskin med ilegg i front (integrert og frittstående)
  • Toppmatet vaskemaskin
Løsning:

1. Påse at du ikke overfyller trommelen med vasketøy.

  • Se brukerhåndboken for instruksjoner angående mengde og type tekstiler.
  • Du kan laste ned brukerhåndboken her.

2. Påse at du velger riktig sentrifugeringshastighet for type og mengde vasketøy.

Rådfør deg med brukerhåndboken for detaljert veiledning, og programmér maskinen i henhold til vaskeanvisningene på klærne.

3. Påse at den programmerte vanntemperaturen passer til typen vasketøy i trommelen.

Rådfør deg med brukerhåndboken for detaljert veiledning, og programmér maskinen i henhold til vaskeanvisningene på klærne.

4. Velg egnet vaskeprogram for type vasketøy i trommelen.

  • I vaskeprogrammene for bomull vaskes klærne innledningsvis med lavt vannivå, avslutningsvis kraftig vask og høy sentrifugering.
  • Alle disse faktorene bidrar til at klærne blir krøllet.
  • Bruk skånsomme vaskeprogrammer for klær som krølles lett.

5. Fjern klesvasken fra trommelen så snart den er sentrifugert

Klær kan bli krøllet hvis de blir liggende lenge i trommelen.
 

 

  • Was this article helpful?