Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dørtetningen på vaskemaskinen er skadet

 

Problem:
  • Tetningen på vaskemaskinens dør er løs, skadet eller deformert
Gjelder:
  • Vaskemaskin med ilegg i front (integrert og frittstående)
Løsning:

1. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis dørtetningen er løs, skadet eller deformert, anbefaler vi at du kontakter en servicetekniker for å erstatte forseglingen.  

Årsak

1. Skader på dørpakningen skyldes som regel av at maskinen er overbelastet eller at klær setter seg fast mellom pakningen og dørruten ved starten av vaskesyklusen.  

2. Vasketøy som er tilsmusset med olje, fett eller andre fettstoffer kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forhåndsvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.