Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vaskemaskinen viser feilkoden C9 eller F9

 

Mulig årsak: ubalanse under en sentrifugeringssyklus. Nullstilling anbefales for eldre maskiner. 

Tilbakestille guide:

C9-FEIL 

  • Start ved å lukke døren og sette syklusvelgeren til null.
  • Trykk på de to knappene øverst (bløtlegging og forvask).
  • Vri samtidig syklusvelgeren mot klokken til skånsom sentrifugeringssyklus. Slipp deretter de to knappene og fortsett å drei velgeren mot klokken helt til du når av-stillingen (nesten en hel omdreining).
  • Prøv å vaske normalt. Hvis displayet fortsetter å vise feil C9, kan lagrene i produktets motor være defekte.
  • Nullstiller produktet bare én gang. Hyppig nullstilling bidrar til motorslitasje.  
Motor:

Hvis problemet oppstår, er det sannsynligvis en feil i motoren eller motorens lagre.

Kontakt et godkjent serviceverksted for å fikse problemet.