Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Døren kan åpnes og vann renner ut

 

Hvis det ble valgt en vaskesyklus med skyllestopp og maskinen ble slått av ved å bruke syklusvelgeren eller koble fra strømmen, kan døren åpnes etter noen minutter, selv om det er vann i maskinen. Vannet til renne ut på gulvet. Når du velger skyllesyklusen, husk å starte en dreneringssyklus før du slår av maskinen og åpner døren.

Kontakt det godkjente serviceverkstedet hvis forslaget ovenfor ikke løser problemet.