Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vasketid endres på displayet

 

Vaskemaskinen beregner tiden basert på mengde og type klesvask, og viser en anslått tid. Vasketiden som vises på displayet kan deretter reduseres eller økes, for å oppnå det beste vaske resultatet med minst mulig energiforbruk.

  • «Spar tid»-funksjonen brukes til å redusere vasketid. Se i brukerveiledningen for detaljert informasjon.
  • En ubalansert ileggsmengde vil forlenge syklusens varighet. Dette er vanlig for vaskemaskiner
  • Endring av vasketypen kan påvirke vasketiden.
  • Å øke syklusens varighet gradvis reduserer energiforbruket. Den forbedrede oppvarmingsfasen sparer energi, mens den utvidede varigheten sikrer de samme vaskevennlige resultatene (særlig for normalt skitten klesvask).
  • Hvis vaskemaskinen har en vektføler, er det viktig at du slår maskinen på først og deretter velger en syklus før du legger klesvask inn i maskinen. I så fall vil vektsensoren ikke fungere ordentlig.