Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Håndtaket til vaskemaskinens dør er defekt

 

Det kan være umulig å åpne døren like etter at en syklus er ferdig. Dette er en av dørlåsens standardfunksjoner og ment for å hindre lekkasjer. 

  • Låsen oppheves som regel etter 2-5 minutter.
  • Hvis dette ikke løste problemet, kontroller om noen av håndtakets deler viser tydelige tegn til skade. Kontakt det godkjente serviceverkstedet hvis delene fremdeles er skadet eller som døren fremdeles sitter fast.