Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Døren til vaskemaskinen åpnes under vasking

 

Problem: 
  • Vaskemaskinens lås går opp under en vaskesyklus 
  • Døren til vaskemaskinen åpnes i vaskeprogrammet 
Gjelder:
  • Frontmatet vaskemaskin 
  • Kompakt vaskemaskin 
  • Vaskemaskin med tørketrommel 
Løsning: 

1. Døren kan vanligvis åpnes ‘ved starten av vaskesyklusen ved å trykke på start/pause-knappen.

2. Hvis døren kan åpnes eller åpnes av seg selv når vaskemaskinen er blitt fylt med vann under vaske- eller sentrifugeringssyklusen, må du koble maskinen fra strømforsyningen umiddelbart og maskinen må repareres av en teknikker. 

3. Ta kontakt med et autorisert servicesenter

  • Hvis rådene over ikke løser problemet, vil det anbefales å bestille en servicetekniker ved å trykke på: <<bestill servicetekniker>>
  • Ved spørsmål vedrørende servicebestilling, ta kontakt med Electrolux kundeservice