Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vaskemaskinen viser feilkoden E60

Feilkoden E60 (eller enhver kode som begynner med E6) henviser som regel til et oppvarmingsproblem med maskinen.

Kontakt et godkjent serviceverksted for å fikse problemet.