Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ovnens kjølevifte kjører hele tiden

 

Problem
  • Ovnens kjølevifte kjører hele tiden Når apparatet virker, aktiveres kjøleviften automatisk for å holde apparatets overflater avkjølte. Når du slår av produktet, er kjøleviften aktiv til produktet er kjølt ned.
Gjelder
  • integrert ovn
  • frittstående komfyr
Løsning

1. Hvis ovnen er kjølt ned og kjøleviften fremdeles er i drift, koble apparatet fra strømkilden.
2. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis rådene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

 

  • Was this article helpful?