Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Koketoppen viser feilkoden E7

 

Problem:
  • Koketoppen viser feilkoden E7
Gjelder:
  • integrert induksjonstopp
  • frittstående komfyr med induksjonstopp
Løsning:
  • Åpne skuffen under koketoppen og sørg for at ingenting blokkerer viften.
  • Koble apparatet fra strømforsyningen i minst 30 sekunder.
  • Koble den til igjen og slå den på.

Hvis rådene over ikke løser problemet, anbefaler vi besøk av en servicetekniker.    

Noter den rapporterte feilkoden, og oppgi den når du kontakter en servicetekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren å identifisere årsaken til problemet.    

Årsak:
  • Feilmelding E7 indikerer en kjøleviftefeil i nyere apparater, og en kretsfeil i apparater som er produsert før 2010.

 

  • Was this article helpful?