Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Installasjonsfeil for induksjonskomfyrtopp

 

Problem 
  • Apparatet kan ikke slås på/fungerer ikke 
  • Kun to kokesoner fungerer 
  • Feilkoden E3 eller E311 eller E312 vises på displayet (i noen tilfeller også signal/pip)
  • Feilkoden E8 eller E822 vises på displayet 
  • Kokeplate slår av/utløser sikring 
Gjelder for 
  • integrert induksjonstopp 
  • frittstående komfyr med induksjonstopp 
Løsning 

Er dette en ny installasjon, indikerer problemene vanligvis at apparatet har blitt feilaktig installert  

Merk: En ny installasjon betyr en av følgende:  

Et helt nytt apparat er koblet til en strømforsyning for første gang. Apparatet er koblet til en annen kontakt. 
1. Kontroller om det er strøm i kontakten.  

Kontroller hvorvidt det er strøm i kontakten ved å koble til et annet apparat og se om det fungerer som det skal. Hvis kontakten ikke fungerer, må en kvalifisert elektriker kontaktes for å hjelpe med å løse problemet  

2. Kontroller sikringen for mulige feil.  

Se til at sikringen er årsaken til feilen. Hvis sikringen utløses igjen og igjen, må en kvalifisert elektriker kontaktes.  

3. Kontakt den kvalifiserte elektrikeren som installerte apparatet.  

4. Kontakt et godkjent serviceverksted.  

Hvis rådene over ikke løser problemet, kontakt en servicetekniker    

 

  • Was this article helpful?