Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Installasjonsfeil for elektrisk komfyrtopp

 

Problem 
  • Produktet kan ikke slås på/virker ikke. 
  • Kun to kokesoner lyser. 
  • Feilkoden E6 eller E641 vises på displayet 
  • Kokesonene på venstre side lyser raskere og sterkere enn de til høyre. Kokeplate slår av/utløser sikringen 
Gjelder for 
  • integrert elektrisk komfyrtopp 
  • frittstående komfyr med elektrisk topp 
Løsning 
  • Er dette en ny installasjon, indikerer problemene vanligvis at apparatet har blitt feilaktig installert    

Merk: Ved ny installasjon:   

Et helt nytt apparat er koblet til en strømforsyning for første gang. Apparatet er koblet til en annen kontakt. 
1. Kontroller om det er strøm i kontakten.  

Kontroller hvorvidt det er strøm i kontakten ved å koble til et annet apparat og se om det fungerer som det skal. Hvis stikkontakten ikke fungerer, anbefales det å kontakte en kvalifisert elektriker  

2. Kontroller sikringen for mulige feil.  

Vær sikker på at sikringen er årsaken til problemet Hvis sikringen utløses igjen og igjen, må en kvalifisert elektriker kontaktes  

3. Kontakt den kvalifiserte elektrikeren som installerte apparatet.  

4. Kontakt et godkjent serviceverksted.  

Hvis rådene over ikke løser problemet, anbefaler vi at du kontakter en servicetekniker    

 

  • Was this article helpful?