Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ovnsdøren lukkes ikke ordentlig

 

Problem:
  • Ovnsdøren lukkes ikke ordentlig
  • Hvordan kalibrere døren på ovnen/komfyren?
  • Det lekker ut varm luft eller damp gjennom døren under bruk
Gjelder:
  • Integrert ovn
  • Frittstående komfyr
Løsning:

1. Kontakt et autorisert servicesenter

Det er ikke mulig å kalibrere døren på ovnen. Hvis døren ikke lukker ordentlig og varm luft lekker ut under bruk av apparatet, er dørhengslet eller tverrlaget ofte defekt og må skiftes ut.
 

 

  • Was this article helpful?