Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ovnens tidsur blinker

 

Problem:
  • Ovnens tidsur blinker.
  • Tidsuret viser ""0:00""
Gjelder:
  • integrert ovn
  • frittstående komfyr
Løsning:

1. Still klokken på nytt

  • Still inn klokkeslettet i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.
  • Du kan laste ned brukerhåndboken her.

2. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Advarsel: Vi anbefaler at du ikke bruker produktet før problemet er fullstendig løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

Årsak:
  • Blinkende ""0:00"" i klokkedisplayet kan skyldes et strømbrudd i stikkontakten som ovnen er koblet til.

 

  • Was this article helpful?