Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ovnen med roterende bryter starter ikke

 

Problem:
  • Ovnen starter ikke selv om prosedyren på skjermen, f.eks. ""Fyll på vann"", er fullført.
  • Ovnen blir ikke varm.
Gjelder:
  • ovner utstyrt med display og roterende bryter
Løsning:

1. Alle meldinger som vises på displayet, for eksempel ""Fyll på vann"", må bekreftes ved å trykke på den roterende bryteren.

  • Hold den roterende bryteren inne for å åpne innstillingsskjermen.
  • Hold og drei den roterende bryteren for å navigere gjennom menyen.
  • Hold og trykk den roterende bryteren for å bekrefte en innstilling eller velge den aktuelle undermenyen.
  • Finn menyalternativet ""Tilbake"" eller bekreft en valgt innstilling for å gå tilbake til forrige meny.
     

 

  • Was this article helpful?