Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ovnen forårsaker at sikringer går

 

Problem:
  • ovn/komfyr forårsaker at sikringer går kontinuerlig
Gjelder:
  • integrert ovn
  • frittstående komfyr
Løsning:

1. Se til at sikringen er anpasset for strømbelastningen

Sjekk med din elektriker om du har korrekt sikringsstørrelse og om platetoppen er koblet til en separat sikringsgruppe.

2. Sjekk om produktet er korrekt koblet til strømforsyningen.

Sørg for en korrekt installasjon ved å tilkalle en autorisert installatør.

3. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Advarsel: Vi anbefaler at du ikke bruker produktet før problemet er fullstendig løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.
 

 

  • Was this article helpful?