Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Fjerning og montering av ovnsdør

 

Problem:
  • Ovnsdøren skal monteres eller fjernes 
  • Ovnsdøren skal rengjøres 
Gjelder: 
  • Ovn 
Løsning: 

1. Åpne døren helt.

2. Løft klemmefestene (A) helt opp på begge dørhengslene.

A bilde

3. Lukk døren til den har en 45 graders vinkel. 

hengsler dør 2.png

4. Hold ovnsdøren med en hånd på hver side, og trekk den ut og opp fra produktet. 

5. Legg døren med utsiden ned på et stabilt og mykt underlag for å unngå skraper. 

6. Hold dørlisten (B) øverst på døren på begge sider og trykk innover for å frigjøre klipslåsen. 

NB: Hvis du bruker makt på glasset, særlig på kantene på frontpanelet, kan glasset knuse. 

helgsler dør 3.png

7. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den. 

8. Hold begge glassene øverst i kanten, en etter en og trekk dem oppover og ut av sporet. 

Hengsler dør 4.png

9. Rengjør glasspanelet med vann og såpe. Tørk glasspanelet omhyggelig. 

10 . Når rengjøringen er ferdig, gjentar du trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge. Monter det minste panelet først, så det store, og til slutt døren. 

NB: Påse at glassene er satt inn og ligger i riktig posisjon, ellers kan overflaten på døren overopphetes.

 

  • Hvis rådene over ikke løser problemet, vil det anbefales å bestille en servicetekniker ved å trykke på: <<Bestill servicetekniker>>
  • Ved spørsmål vedrørende servicebestilling, ta kontakt med Electrolux kundeservice
  • Was this article helpful?