Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ovnens avkjøringsvifte kjører hele tiden

 

Dette kan skyldes en defekt temperatursensor. Trekk støpselet til produktet ut av strømkilden for å stopp avkjølingsviften. 

Kontakt et godkjent serviceverksted for å fikse problemet.