Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ovnsklokken lar seg ikke stille inn

 

  • Nullstill ovnen / komfyren ved å ta støpselet ut av kontakten i ca. 1 minutt eller slå av strømkilden.
  • Klokkesymbolet vil blinke når strømmen kobles til igjen. Still inn tiden med knappene + / -, hvis det er aktuelt.
  • Se brukerhåndboken, om det er nødvendig. Digitale klokker har vanligvis en feilmargin på + / - 2 minutter per måned.

Kontakt et godkjent serviceverksted hvis dette ikke løser problemet.