Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ovnens frontpanel/dør blir varm

 

Varmen som genereres i ovnen sprer seg til alle deler av produktet, som inkluderer delene som normalt berøres under hverdagsbruk. Dette er helt naturlig. Temperaturen føles annerledes avhengig av materialet. Glass og metall føles for eksempel varmere å ta på enn plast.

Frontpanelet varmes også opp hver gang ovnsdøren åpnes, da varmen fra ovnen øker temperaturen på panelet.

Husk at temperaturen stiger over tid. Med andre ord, jo lenger ovnen er slått på, jo varmere blir alle deler av produktet.

Av sikkerhetshensyn bør ikke barn stå nær ovnen/komfyren når den er i bruk. Se brukerhåndboken.

Temperaturen på frontpanelet kan være opp til 60 °C høyere enn romtemperaturen. Med en romtemperatur på 20 °C kan for eksempel panelet være 80 °C varmt.

For ovnens glasspanel kan temperaturen kan være opp til 65 °C høyere enn romtemperaturen. Med en romtemperatur på 20 °C kan for eksempel glasspanelet være 85 °C varmt.

I ekstreme tilfeller tar du kontakt med det godkjente serviceverkstedet.