Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tiden forsvinner fra displayet når strømmen frakoples

 

Problem 
  • Tiden forsvinner fra displayet på min mikroovn når strømmen frakoples 
  • Uret kan ikke vises permanent  
Gjelder
  • Mikrobølgeovner 
Løsning
  1. På nye mikrobølgeovner vises tiden kun i 2-3 minutter etter et program er avsluttet. Dette for å spare energi.
    Tiden vises igjen når du starter mikrobølgeovnen. Det er mulig å slukke energisparefunksjonen, kun dersom det er beskrevet i brukermanualen.
    Last opp brukermanualen her:  << brukermanual >>
  • Was this article helpful?