Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ventilator gir fra seg raslende lyder/støy

 

Hvis lydene bare oppstår ved høyeste innstilling, er som regel årsaken et økt tilbakeslag i sugesystemet.

Sugeslangen er enten for lang, har en for liten diameter eller for mange bøyninger.

Kontroller monteringen og bruk jevne rør, hvis det er mulig, for å fikse problemet.

Kontakt et godkjent serviceverksted hvis dette ikke løser problemet.

  • Was this article helpful?